Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítáme Vás na zpravodajském webu Tiskové a mediální agentury RT PRESS.

Tisková a mediální agentura RT PRESS, byla založena v září roku 2000 po ukončení tehdejší televizní  společnosti RT+.

 

Zpravodajství Tiskové a mediální agentury RT PRESS  je nezávislé a nestranné mimo PR služeb které poskytujeme. Část našich redaktorů a zpravodajů tvoří dlouholetí a zkušení novináři se zdravotním postižením a proto jim patří za jejich práci a úsilí obrovské poděkování.

 

Zpravodajstvím se rozumí veškerá produkce redakcí RT PRESS, tedy zejména textové zprávy, fotografie,  infografika, zvuky, videa, databáze, web RT PRESS . Zpravodajstvím jsou speciální služby, které jsou produkcí redakcí RT PRESS, jako je zejména šíření tiskových zpráv bez zásahu redakce a případně  jejich zpracovávání.

 

Všichni zpravodajové, fotoreportéři, redaktoři a externí spolupracovníci odpovídají za objektivitu každé informace a za zachování vysokého profesionálního a etického standardu. Každá zpráva redakce RT PRESS musí být ověřená nejméně ze dvou zdrojů.

 

Ve svých zprávách naše redakce důsledně a vždy uvádí zdroj informací.

 

Anonymní zdroje redakce RT PRESS využívá jen v případě, že informaci nelze získat otevřenou cestou a že tato informace je podstatná pro zprávu. Anonymní zdroj nesmí být zdrojem názoru, obvinění nebo spekulace.

 

Redaktoři naší redakce v souladu se zákonem chrání důvěrné zdroje informací. Jejich identitu jsou povinni sdělit pouze řediteli redakce.

 

Žádný obsahový zásah do fotografií, zvuků a videí redakce RT PRESS není povolen. Výřez fotografie, sestřih videa nebo audia nesmí zkreslit původní sdělení. Citáty musejí obsahovat nejvýstižnější sdělení citované strany.

 

Ve zprávách o střetu názorů naše redakce zásadně referuje o stanoviscích všech zúčastněných stran, ale současně se brání zneužívání tohoto pravidla okrajovými skupinami.

 

Redaktoři RT PRESS respektují právo osob na soukromí a chrání zvláštní práva nezletilých, a to ve všech médiích podle jejich povahy. Nesmějí získávat informace, fotografie, audia či videa zastrašováním, obtěžováním, úskokem nebo vytrvalým pronásledováním. Výjimky (skrytá kamera) je možné učinit s ohledem na veřejný zájem a jen po předchozím schválení Šéfredaktorem nebo ředitelem redakce.

 

Obrazové informace (fotografie, videa, grafika) musejí respektovat osobnostní práva, kontext a předpokládané užití (například na webech dostupných dětem).

 

Redaktoři redakce RT PRESS nesmějí bez souhlasu ředitele redakce zařazovat do zpravodajství informace, jež se týkají jejich osoby, jejich ekonomických zájmů nebo jejich nejbližšího okolí.

 

O konfliktu zájmů nebo možném konfliktu zájmů jsou redaktoři povinni okamžitě informovat svého přímého nadřízeného a ten ředitele redakce a řídit se jejich pokyny. Mezi opatření ze strany redakce může být i dočasné převedení na jinou, stejně kvalifikovanou a honorovanou redakční práci. Bez informování a souhlasu šéfredaktora nebo ředitele redakce nesmějí krýt akce, u nichž hrozí podezření z podjatosti, ani se podílet na rozhodování o způsobu jejich krytí či následném zpracování takových informaci.

 

Zpravodajové a redaktoři nesmějí využívat informace o finančních záležitostech, které získali s předstihem před všeobecným zveřejněním, a nesmějí je předat jiným.

 

Žádosti policejních orgánů o uveřejnění pátrání, mají absolutní přednost před jakoukoliv jinou publikací a musí být uveřejněny ihned po doručení takové žádosti.

 

Zpravodajové a redaktoři Tikové a mediální agentury RT PRESS dodržují presumpci neviny. Podezřelý nesmí být před pravomocným rozsudkem označen za viníka. Oběti neštěstí nebo zločinů mají nárok na ochranu své identity (zejména jmen a podob), pokud nejsou významnými osobami. Identita dětí a nezletilých je v souvislosti s trestnými činy ve zpravodajství odhalena jen, pokud to je v jejich zájmu (například policejní pátrání po pohřešovaných).

 

Všichni redaktoři Tiskové a mediální agentury RT PRESS jsou držiteli mezinárodního novinářského průkazu, vydaného Mezinárodní federací novinářů (IFJ) a při své činnosti jsou povinni být tímto průkazem řádně a viditelně označeni. 

 

logowebarch.jpg

 Číslo ISSN 2571-0745