Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 3. 2020

Masarykova univerzita bude bez kontaktní výuky nejméně do poloviny května

Brno - „Snažíme se maximálně dbát na dodržení práv studentů. Děláme vše pro to, aby studenti o semestr nepřišli, mohli odevzdat seminární či závěrečné práce, nebo udělat zkoušky včetně těch státních v řádných termínech, případně aby tam, kde je to z důvodů omezení nutné, došlo k posunutí termínů,“ řekl rektor Martin Bareš s tím, že opatření musí odpovídat situaci na jednotlivých fakultách.Termíny zkoušek a státních závěrečných zkoušek se řídí specifiky jednotlivých oborů, a proto o nich rozhodují děkani nebo garanti příslušných kurzů. S rozšířením počtu termínů státních závěrečných zkoušek už počítají na Pedagogické fakultě a Fakultě sociálních studií MU. Vedle jarních termínů tak na těchto fakultách nově přibudou i termíny podzimní, studenti si budou moci vybrat. Specifická situace je na Lékařské fakultě MU, kde je prvořadým cílem zvládnout závěrečné zkoušky v původních termínech tak, aby noví absolventi mohli co nejdříve nastoupit do praxe, a pomohli tak přetíženému zdravotnictví.Studentům a veřejnosti zůstanou až do 15. května znepřístupněné všechny budovy a další prostory Masarykovy univerzity. Budovy zůstanou přístupné pro zaměstnance, omezení se netýká činností souvisejících s výzkumem a vývojem. Doktorandi a další studenti se mohou těchto aktivit účastnit, pokud jsou v pracovněprávním vztahu k univerzitě. Pro všechny platí, že tam, kde je to možné, je nařízena práce z domu.Veškerá výuka se odehrává distanční formou, prostřednictvím e-learningu a dalších nekontaktních forem komunikace. Z důvodu uzavření knihoven univerzita zpřístupnila na 15 tisíc publikací, ke kterým se tak studenti dostanou pomocí takzvané e-prezenčky dostupné na odkazu https://it.muni.cz/knihovny-samostudium. V částečném provozu zůstávají koleje a menzy, které jsou ale přístupné jen pro studenty a zaměstnance.Vedení univerzity již v minulém týdnu také rozhodlo o přesunutí termínu konání Testů studijních předpokladů (TSP) z původního 25. až 26. dubna na 20. až 21. června tohoto roku. Úspěšné zvládnutí TSP je podmínkou k přijetí na sedm z devíti fakult MU, výjimkou je Lékařská fakulta MU a Fakulta sportovních studií MU. V letošním roce má TSP skládat 15 723 uchazečů. Jednotlivé fakulty také postupně rozhodují o posunech případných oborových přijímacích testů.

 

 

zdroj: Masarykova univerzita

foto: Masarykova univerzita