Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biologové z Masarykovy univerzity objevili další slabé místo nádorových buněk

Brno - Cyklin-dependentní kinázy jsou významnou skupinou bílkovin, které regulují základní buněčné procesy důležité pro růst a dělení buněk. U lidí je dvacet těchto kináz a každá z nich má v organismu jinou funkci. „U málo studované CDK11 dřívější práce prokázaly, že je na její aktivitě v buňce doslova závislá řada různých typů rakoviny. Dosud ale nebylo jasné proč a nám se podařilo odhalit, jakou roli v buňce hraje,“ uvedl vedoucí výzkumné skupiny Dalibor Blažek.

 

CDK11 ho zaujala mimo jiné proto, že se nachází jen u vyšších organismů, jakou jsou savci. „Začali jsme se jí jako jedni z mála podrobněji zabývat asi před šesti lety a podařilo se nám zjistit, že tato kináza reguluje přepis takzvaných histonových genů. Ty jsou zodpovědné za tvorbu histonů, což jsou bílkoviny obalující DNA a chránící ji před poškozením,“ přiblížil objev molekulární biolog.

 

Histonové geny jsou pro existenci buňky zásadní. V lidské DNA je jich asi osm desítek a jejich přepis z genetického kódu do funkční bílkoviny se liší od ostatních. Vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity tak našli první kinázu, která prokazatelně tento proces specificky reguluje. Na objevu se podíleli Pavla Gajdušková spolu s Michalem Rájeckým a Milanem Hluchým a s bioinformatickou analýzou týmu pomohli odborníci z Francis Crick institutu ve Velké Británii.

 

Tvorba histonu je velmi důležitá v takzvané S-fázi buněčného cyklu, kdy se DNA buňky rozděluje na dvě vlákna, aby se buňka mohla rozdělit. V této chvíli je také potřeba velké množství histonů na obalení obou nových kopií DNA. „V této fázi je CDK11 přítomná právě jen na histonových genech, kde reguluje jejich přepis do RNA. Zatím ale neznáme podrobně molekulární mechanismy, které regulují vazby mezi kinázou a příslušným geny, ani jak je kináza regulovaná,“ naznačil zaměření dalšího výzkumu Blažek.

 

Z funkce CDK11 je zřejmé, že může mít význam při vývoji protinádorové léčby. Je možné začít hledat inhibitory této kinázy, které mohou výrazně snížit či omezit její funkci, a tím oslabit růst rychle se dělících rakovinných buněk, protože právě ty jsou na CDK11 více závislé, než pomaleji se dělící normální buňky, doplnila k pokračujícímu výzkumu skupiny Dalibora Blažka mluvčí Masarykovy univerzity Ema Weisnerová.

 

zdroj: Masarykova univerzita

foto: Emil Galík