Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 6. 2020

Jihomoravská policie nabízí novým policistům a policistkám náborový příspěvek 75 000 korun

Zaměstnání u policie přináší kromě trvalého zaměstnání, stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění, rekreační pobyty, příspěvek na MHD a další.  Aktuální náborový příspěvek od 75 000 Kč.

 

                                                                                 

 

Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky, který:

  • je starší osmnácti let
  • je bezúhonný
  • má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou
  • je plně svéprávný
  • není členem politické strany nebo politického hnutí
  • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost (v určitých případech lze tuto činnost vykonávat, zejména po předchozím souhlasu služebního funkcionáře) a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 

V průběhu přijímacího řízení se dále posuzuje fyzická, osobnostní a zdravotní způsobilost uchazeče.

 

Možnosti uplatnění při nástupu do služebního poměru ke Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje

 
Služba pořádkové policie (obvodní oddělení)- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie. Speciální pořádková jednotka působí pod jednotným velením a je určena k ochraně bezpečnosti osob a majetku, ke spolupůsobení při zajišťování veřejného pořádku a učinění opatření k jeho obnově, byl-li porušen. Plní i další úkoly Policie České republiky v případech mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a průmyslových havárií, které svým rozsahem a nasazení vyžadují nasazení specializovaných sil a prostředků. V těchto případech se řídí bezpečnostními typovými plány, pokyny krizových štábů, nebo plní úkoly v rámci integrovaného záchranného systému.
 
Služba dopravní policie- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
 
Služba cizinecké policie- zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru, kontroluje doklady, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců.
 
 
V případě zájmu o práci u policie ČR kontaktujte PERSONÁLNÍ ODBOR na tel: 725 687 622, nebo 974 622 621 - 4 
 
 
 
 
zdroj: KŘP Jihomoravského kraje
foto: ilustrační
autor: Rejtek