Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 4. 2020

Zastupitelé Brna konečně vyřešili situaci kolem Jaselských kasáren

Brno - Areál Jaselských kasáren o celkové výměře 27 327 m2 se nachází v městské části Brno – Královo Pole v k. ú. Ponava mezi ulicemi Staňkovou, Rybníček a Štefánikovou.

 

Dohodou o narovnání dojde k ukončení soudních sporů z roku 2012 na určení platnosti a účinnosti smlouvy mezi městem Brnem a společností KLIMINVEST CZ, a. s., a také ke zrušení předběžného opatření blokujícího území pro další stavební využití,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

 

Statutární město Brno převede dotčené pozemky na společnost KLIMINVEST CZ, a. s., za cenu 222,5 milionu korun včetně DPH. Společnost navíc městu zaplatí dalších 186 tisíc korun za dlužné nájemné z minulých let. 

 

Schválený návrh prodeje obsahuje také parametry pro uzavření plánovací smlouvy, tedy smlouvy na vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury. Zde jsme si stanovili podmínku vybudování komunikace propojující ulice Šumavskou a Dělostřeleckou. V lokalitě bude také nutné dořešit stávající kanalizaci. Dále jsme se dohodli na vybudování kapacitně přiměřené mateřské školy, která bude odpovídat nárokům plánované zástavby,“ vysvětlil radní pro oblast majetku Róbert Čuma

 

Město zároveň uzavřelo budoucí smlouvu o zřízení služebnosti stezky a služebnosti ve prospěch města jako veřejného statku k nově vybudovaným veřejným prostranstvím.

 

 

zdroj: MMB

foto: redakce